Chính sách bảo mật

HOTEL UNO

Manager

   <Chính sách bảo mật thông tin cá nhân>

   Tại trang web được đăng ký và quản lý bởi Khách sạn UNO (Dưới đây sẽ được gọi là Khách sạn), khách hàng sẽ được yêu cầu điền bất cứ thông tin nào cần thiết cho việc đặt phòng, giải đáp thắc mắc hay đăng ký thành viên, bao gồm: họ tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, nhằm mục đích phục vụ cho việc liên lạc và giao dịch. Những thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được đăng ký vào hệ thống của Khách sạn. Những thông tin cá nhân này sẽ được Khách sạn sử dụng vào những mục đích có lợi phục vụ cho khách hàng.

   <Sử dụng thông tin cá nhân>

   Những thông tin cá nhân được đăng ký trên trang web sẽ được sử dụng vào mục đích tư vấn nghiệp vụ và giải đáp thắc mắc qua điện thoại hoặc email.

   <Quản lý thông tin cá nhân>

   Khách sạn cam kết đảm bảo tình trạng thông tin cá nhân của khách hàng một cách chính xác và trung thực nhất, luôn cập nhật thông tin khách hàng thường xuyên, và bảo vệ thông tin khách hàng trước mọi sự truy cập trái phép, mất mát, sửa đổi, rò rỉ bằng cách duy trì một hệ thống an ninh mạng vững chắc, đào tạo nhân viên những kiến thức cần thiết và cập nhật các biện pháp bảo vệ thông tin hữu ích khác.

   Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được chia sẻ cho bên thứ ba trong những trường hợp dưới đây.

・Khi việc cung cấp thông tin cá nhân cần thiết cho mục đích cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng.

・Khi việc cung cấp thông tin cá nhân cho những công ty đối tác của Khách sạn nhằm phục vụ mục đích cần thiết cho quyền lợi của khách hàng.

・Khi Khách sạn nhận được yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng nhằm phục vụ cho mục đích điều tra của cảnh sát.

・Trong trường hợp khẩn cấp đối với khách hàng, khách sạn hoặc một bên thứ ba.

   <Tuân thủ luật pháp và quy định>
   Để bảo vệ Thông tin Cá nhân, Khách sạn tuân thủ các luật và quy định có liên quan như Luật Thông tin Cá nhân và các hướng dẫn khác do các cơ quan có thẩm quyền ban hành.

   <Quản lý bên được ủy thác thông tin cá nhân>

   Trong trường hợp thông tin cá nhân được yêu cầu để ủy thác cho bên thứ ba quản lý, Khách sạn sẽ kiểm tra tính an toàn và bảo mật cho thông tin cá nhân của khách hàng trước tiên, sau đó sẽ ký kết thỏa thuận bảo mật với bên thứ ba, sau đó bên thứ ba mới có thẩm quyền sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng.

Liên hệ:

Hãy liên hệ chúng tôi nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc nào về quyền bảo mật thông tin cá nhân.

Khách sạn UNO

TEL: 03-6803-2798