นโยบายความเป็นส่วนตัว

ผู้จัดการ

 

〈นโยบายความเป็นส่วนตัว 〉
เว็บไซต์ที่บริหารและจัดการโดย HOTEL UNO(ซึ่งต่อไปจะขอแทนด้วย "โรงแรมของเรา")ผู้ใช้จะต้องกรอกข้อมูลที่จำเป็น (ซึ่งต่อไปจะขอแทนด้วย  "ข้อมูลส่วนตัว")  เช่น ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่และอีเมลในขั้นตอนการจองหรือการติดต่อสอบถาม เป็นต้น เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารและจะมีการบันทึกลงฐานข้อมูล  ข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้นั้นโรงแรมของเราจะใช้เพื่อนำเสนอบริการที่มีประโยชน์สำหรับลูกค้า

 

〈การใช้ข้อมูลส่วนตัว〉
ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าจะถูกใช้ในการติดต่อทางอีเมลหรือโทรศัพท์เพื่อทำการจองหรือแนะนำบริการของเราและตอบคำถามต่างๆที่สอบถามมา

 

〈การดูแลจัดการข้อมูลส่วนตัว〉                                                                                                                                                       โรงแรมของเราวางมาตรการเตรียมพร้อมที่จำเป็นอย่างเต็มที่ เช่น การดูแลรักษาระบบความปลอดภัย, การเตรียมความพร้อมด้านระบบการจัดการ, การให้ความรู้แก่พนักงาน เราดำเนินการใช้นโยบายความปลอดภัย  และจัดการดูแลข้อมูลส่วนตัวอย่างเข้มงวด เพื่อรักษาสภาพข้อมูลส่วนตัวให้มีการอัพเดตและถูกต้อง รวมถึงป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวอย่างไม่ถูกต้อง การสูญหาย การเสียหาย การปลอมแปลงแก้ไข  และการรั่วไหลของข้อมูล


อาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าให้กับบุคคลที่สามในกรณีดังต่อไปนี้ 
・กรณีที่เห็นชอบว่าจำเป็นต้องเปิดเผยหรือแชร์ข้อมูลส่วนตัวในวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอบริการให้กับลูกค้า
・กรณีที่บริษัทซึ่งโรงแรมของเราจดสัญญาเป็นพาร์ทเนอร์ต้องการข้อมูลในวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอบริการให้กับลูกค้า
・กรณีที่ได้รับการสอบถามอย่างเป็นทางการตามหลักกฎหมายจากหน่วยงานราชการเช่น ตำรวจหรือศาล 
・กรณีอื่นๆที่จำเป็นเร่งด่วนสำหรับลูกค้า โรงแรมของเรา หรือบุคคลที่สาม

 

〈การทำตามกฏหมายและกฎข้อบังคับ〉
โรงแรมของเราพิจารณาปรับเนื้อหาของนโยบายนี้และมุ่งมั่นพัฒนาไปตามกฎหมายญี่ปุ่นที่ครอบคลุมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวที่ถือครอง พร้อมกับปฏิบัติตามกฎข้อบังคับอื่นๆเพื่อป้องกันรักษาข้อมูลส่วนตัว  

 

〈การดูแลจัดการผู้รับจ้าง〉
กรณีที่โรงแรมของเราจ้างวานให้บุคคลที่สามดูแลข้อมูลส่วนตัว เราจะทำสัญญาห้ามเปิดเผยข้อมูลหลังการตรวจสอบความปลอดภัยต่อการป้องกันข้อมูลส่วนตัวของผู้รับจ้างอย่างถี่ถ้วน 

 

〈การติดต่อสอบถาม〉
หากมีข้อสอบถามเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนตัวของทางโรงแรม กรุณาติดต่อเราตามหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่าง

 

HOTEL UNO
หมายเลขโทรศัพท์ : 03-6803-2798